تست خشم و عصبانيت

%d8%ae%d8%b4%d9%85

می خواهید متوجه بشوید که چند درصد خشمگین می شوید ؟

در این تست شرکت کنید و به ده سوال آن پاسخ دهید

برای راه اندازی شروع آزمون را انتخاب کنید

تست خشم و عصبانیت

تست خشم و عصبانیت

اگر نمره شما بین ۱۰ تا ۱۷ است جزء افرادی هستید که کمترین خشم را دارند.
اگر نمره شما بین ۱۸ تا ۲۰ است جزء افرادی هستید که خشم شان همچنان کم است و آنچنان خشمگین نیستند.
اگر نمره شما بین ۲۱ تا ۳۲ است  جزء افرادی هستید که سطح خشم بالایی را دارند.
اگر نمره شما بین ۳۳ تا ۴۰ است جزء افرادی هستید که خشم شان در بالاترین حد ممکن قرار دارد.

اگر این مطلب برای شما مفید بود با دیگران نیز به اشتراک بگذارید